מתוך מחקר שבוצע ביפן: דרכי הפצת מידע בטיחותי חדש בשימוש במוצר רפואי. (מקור המחקר Dr. Hiroki Sugimori January 2014  Springer Open Journal)*

 מנקודת המבט של תעשיית התרופות ביפן.

האם ניתן להשליך על הנעשה בישראל?

תקציר

  • ב1987התגלו ביפן מספר מקרים של חולים בדלקת כבד (hepatitis) כתוצאה משימוש במוצר רפואי מזוהם.  לאורך תקופה הסתבר שלמעלה מ10,000 יפנים חלו מאותה סיבה.  בעקבות המקרה הממשלה היפנית הקימה ועדת בדיקה במטרה להמליץ על שינויים ברגולציה על מנת למנוע הישנות של מקרים דומים.  אחד מהסעיפים בדו”ח הועדה כלל שיפור בדרכי הפצת אינפורמציה הקשורה בסיכונים כתוצאה משימוש בתרופות.
  • קבוצת חוקרים ובראשה דר סוגימורי מהמחלקה לרפואה מניעתית בבית הספר הגבוה לספורט ורפואה ב Daito Bunka University יפן, חקרה את נקודת מבטן של חברות תרופות יפניות על הדרך להפיץ אינפורמציה הקשורה בסיכונים בשימוש בתרופות.  המחקר כלל שאלון שפותח עבור המחקר והתרכז בשלושה נושאים מרכזיים:  תוכן ההודעה, קהלי היעד ודרכי ההפצה.
  • 52 חברות מתוך 74 אליהן נשלחו השאלונים ענו עליהם.  חלק מתוצאות המחקר הראו:

     מסר שכלל בסיס רפואי אמין ומוכח לסיכון קבל עדיפות עליונה.

     למרות  שרופאים ורוקחים קבלו עדיפות  בהפצת האינפורמציה,  מחלקות המעקב התרופתי בחברות התרופות השקיעו את מירב המאמצים ליידע את רשויות הרגולציה.

     האינטרנט קבל גושפנקא כמקור מידע יעיל להעברת אינפורמציה לציבור בעוד שעלוני מידע בנושא תרופות המופצים ברשת אינם מוכרים.

מסקנות המחקר:

     הפצת אינפורמציה בנושא סיכונים מתבצעת בשני ערוצים, לחולה היחיד ולכלל הציבור.  על מנת שהפצת האינפורמציה תהיה מוצלחת ויעילה תוכן ההודעה חייב להיות אמין לא רק בנושא הסיכונים אלא גם בנושא המאזן בין סיכון להטבה וההערכה הסופית לאחר תום הניסויים הקליניים.  זוהי דעה המקובלת על רוב חברות הפארמה היפניות.

     מקובלת ההנחה שהפצת האינפורמציה ישירות מרשויות הרגולציה לציבור תוך שימוש בערוצי המדיה הכלליים היא יעילה ומהירה.

     השימוש באתרי אינטרנט לצורך העברת אינפורמציה הקשורה בסיכונים הוא גבוה, עדיין יש חוסר תיאום ויש צורך באיחוד כל האתרים לאתר אחד מרוכז מעין “one-stop portal” מקושר למרכז מידע ארצי וידידותי לחיפוש ע”י הציבור.  אינפורמציה נגישה בצורה כזו תספק כלים לחולה בבואו להתייעץ עם הרופא וכן להדרכה לרוקחים צעירים בבתי המרקחת.

     למרות ההבדלים התרבותיים, התנהגותיים בין הגורמים הרלוונטיים ביפן: רופאים, רוקחים, חברות הפארמה, רשויות הרגולציה והציבור, חלק מהמסקנות ישים גם בישראל.  לדוגמה, השאיפה לאתר אינטרנט אחד שירכז את כל תופעות הלוואי, מקושר למרכז ארצי ונגיש לכל אחד מהציבור.  אתר כזה יקבל חשיפה מרבית בכל ערוצי המדיה על מנת שכל חולה, רוקח או רופא יוכלו לקבל מידע אמין על כל תופעת לוואי שדווחה הן בארץ והן בעולם.

**http://www.springerplus.com/content/3/1/51